skenování podvědomí
Stimul Test
Na rozdíl od detektoru lži umožňuje Stimul test kromě skrytých informací také odhalit nevědomé informace (skryté v hlubině paměti), které si často ani sama testovaná osoba není schopna vybavit.
Na rozdíl od polygrafu (detektoru lži) umožňuje Stimul test kromě skrytých informací také odhalit nevědomé informace (skryté v hlubině paměti), které si často ani sama testovaná osoba není schopna vybavit.
Stimul Test je know-how, moderní systém pro skenování podvědomí člověka, schopný vyřešit celou řadu problémů souvisejících s otázkami spolehlivosti a předvídatelnosti osoby, zjistit jeho pravé motivy, předvídat chování a posoudit postoje k určitému konání, jevu nebo osobě.
Jedinečnost a odlišnost systému od všech existujících metod spočívá v tom, že respondent nevidí, na který podnět reaguje. V souvislosti s tím nemůže aktivovat obranné reakce, protože jeho vědomí se nepodílí na hodnocení zkoušeného a nemůže tedy vydávat přání za skutečnost, což by zkreslilo informace vypovídající o jeho osobě.
Systém psychologického testování Stimul test je určen k automatizaci procesů výběru, hodnocení a sledování personálu: prověřování uchazečů a zaměstnanců společností a rovněž k objektivnímu rozhodování o vhodnosti osoby k plnění stanovených cílů a zadaných úkolů.
Oblasti využití
1.Služební vyšetřování

Při spáchání téměř jakéhokoli protiprávního činu je bezprostředním úkolem okamžitě identifikovat okruh podezřelých.

Stimul test - na rozdíl od polygrafu umožní v mnohem kratším čase zúžit okruh podezřelých a definovat rizikovou skupinu.

V průběhu provádění šetření umožňují Stimul test také:

 • vyhodnotit spolehlivost sdělených informací
 • omezit počet podezřelých osob
 • určit rozdělení rolí spolupachatelů v incidentu
 • podrobně popsat okolnosti, motivy a sklony testovaných osob
 • provádět cílené hloubkové vyšetřování podezřelých

2.Rodinná problematika

 • Psychologické klima v rodině
 • Důvody rodinných konfliktů
 • Hraniční duševní poruchy (strach, komplex, stres, deprese, sebevražda)
 • Zatažení do potenciálně nebezpečného (negativního) komunikačního prostředí
 • Vydírání, hrozby, manipulace ze strany okolí
 • Povahové rysy rodinných příslušníků:
  • negativní emoce (nenávist, hněv, křivda, zlost, agrese, melancholie, závist, pomsta atd.)
  • pozitivní emoce (láska, věrnost, laskavost, radost, veselost, atd.)
3.Podnikání

Systém psychologického testování Stimul test je určen k automatizaci procesů výběru, hodnocení a sledování personálu: prověřování uchazečů a zaměstnanců společností a rovněž k objektivnímu rozhodování o vhodnosti osoby k plnění stanovených cílů a zadaných úkolů.

4.Sféra HR

 • hodnocení uchazečů
 • hodnocení zaměstnanců
 • identifikace vůdců (včetně neformálních)
 • prognóza chování zaměstnanců
 • analýza vztahů v týmu
 • motivace zaměstnanců

5.Bezpečnost

Odhalování hrozeb se uskutečňuje ve fázích plánování, realizace a vyšetřování, a to zjišťováním účastníků, jejich motivů, okolností a případů porušení zákona.

 • Identifikovat a klasifikovat problémy u testované osoby
 • Analyzovat situaci, ve které se testovaná osoba nachází
 • Stanovit úroveň motivace pro plánování a provádění akcí
 • Odhalovat případy ohrožení podnikání ze strany zaměstnanců ve fázi plánování
 • Zjišťovat zasvěcené a infiltrované osoby
 • Vyšetřovat protiprávní činy
 • Provádět screening - studie zaměřené na identifikaci nebezpečí hrozícího ze strany uchazečů a zaměstnanců
 • Provádět průběžný monitoring potenciálního nebezpečí hrozícího ze strany zaměstnanců

6.Marketing

Seznam úkolů, které lze vyřešit pomocí marketingových průzkumů je velmi široký. Umožňují identifikovat motivaci a chování spotřebitelů, pomáhat při hledání způsobů zvyšování prodejů a vývoji koncepce reklamy.

Stimul test umožňuje:

 • posoudit chování a preference spotřebitelů
 • sestavit portrét potenciálního spotřebitele
 • sledovat změny potřeb zákazníků
 • vytvořit model optimálního souboru vlastností produktu
 • vytvořit jedinečný firemní styl (název produktu, logo, ochranná známka, firemní název, firemní barvy, slogan)
 • určit parametry, které jsou pro spotřebitele důležité při výběru značky
 • určit úroveň spokojenosti s značkou
 • stanovit shodu žebříčku hodnot značky s žebříčkem hodnot spotřebitelů

7.Profesní zaměření

Charakteristickým rysem testů Stimul test je to, že pomáhají přesně určit skutečné, podvědomé profesionální předpoklady, nalézt pravé předurčení pracovníka podle schopností a nikoli podle toho, co je deklarováno s ohledem na prestiž, sociální status, očekávání příbuzných, módní vlny či trendy.

Chcete se dozvědět pravdu?
Princip činnosti
Princip metody testování pomocí Stimul Testu je založen na konjugované psychomotorické reakci.

Výchozími údaji pro vytváření testů jsou podněty v písmenném a / nebo obrazovém tvaru, vztahující se k určité předmětné oblasti. Písmenné podněty (slova / fráze).

Struktura testů je vytvořena tak, aby odhalila podvědomé (pravdivé) postoje, zkušenosti, touhy a záměry respondenta v části významů a / nebo obrazů vyjádřených pomocí podnětů.

Předem připravené testovací podněty jsou automaticky maskovány matematickým algoritmem programu ve formě náhodné řady čísel.

Podněty jsou zobrazovány na obrazovce počítače po velmi krátkou dobu (17-34 milisekund). Taková doba prezentace podnětů, s přihlédnutím k zvláštnostem lidského vidění, neumožňuje respondentovi uvědomit si je (uvidět / přečíst), ale stále ještě poskytuje příležitost k jejich plnému nevědomému vnímání. Způsob zobrazování podnětů tedy zbavuje vědomí osoby možnosti nějakým způsobem korigovat výsledky testu.

Podvědomí člověka spolehlivě posuzuje kognitivní / sémantický význam / modalitu podnětů a reaguje na ně změnou fyziologických reakcí (zvýšení nebo snížení rychlosti stisknutí počítačové klávesy). Změna rychlosti reakce je určena mírou významu / modality podnětu, zprostředkovanou životními a situačními zkušenostmi respondenta, vrytými do jeho paměti, stejně jako jeho osobními hodnotami, aktuálními potřebami a motivací.

V průběhu testování je s přesností 1 milisekundy registrována rychlost stisknutí klávesy počítače jakožto reakce na každý prezentovaný podnět. Přitom se podněty opakují několikrát - aby bylo možné pro každý z nich stanovit stupeň spolehlivosti.

Výsledky testu jsou zpracovány v histogramech a zprávách, které spolehlivě odrážejí hierarchii subjektivní modality / významu podnětů prezentovaných respondentovi.
CENA
Cena jednoho standardního šablonového testu je 1000 Kč. Testy pro provádění vyšetřování nebo individuální problematika od 4000 Kč. Při podpisu smlouvy o poskytování odběratelských služeb se cena dojednává individuálně.
Chcete se dozvědět pravdu?
All rights reserved. 2018. European center of lie detection
Made on
Tilda